Εκτύπωση

Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ΠΑΜΘ

   Η Περιφέερεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έχει ολοκληρώσει εσωτερικό σύστημα για την καταγραφή των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Τα δεδομένα από τις καταχωρήσεις είναι διαθέσιμα στους πολίτες όπως η τοποθεσία, το είδος της αδειοδότησης κα. Οι βασικές ομάδες αδειοδοτήσεων είναι 12 στο αριθμό ενώ υπάρχουν υποκατηγορίες που μεταβάλλεται ο αριθμός τους ανάλογα. Οι ομάδες αδειοδοτήσεων στηρίζονται στην ΚΥΑ 1958 "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011)" η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 21/2012. Οι καταχωρημένες αδειοδοτήσεις ανήκουν στην κατηγορία Β' δηλαδή αυτές που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

   Η απεικόνιση των αδειοδοτήσεων γίνεται σε υπόβαθρα χαρτών που προέρχονται από το Κτηματολόγιο ΑΕ, το Google maps, το Street view, κα. Τα υπόβαθρα είναι επιλέξιμα από τον χρήστη. Η θέση της αδειοδότησης είναι αυτή που έχει δηλωθεί από τον μελετητή/ιδιοκτήτη μέσα από το φάκελο που κατέθεσε.

   Οι αδειοδοτήσεις καταχωρούνται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της έδρας για την ΠΕ Ροδόπης και τα Τμήματα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας των ΠΕ Έβρου, Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης αντίστοιχα.

   Το σύστημα αναπτύχθηκε αρχικά για την ΠΕ Ροδόπης βάσει των αναγκών της έδρας. Αυτή τη στιγμή επεκτείνεται και στις υπόλοιπες ΠΕ ενώ σχεδιάζεται να καλύψει και άλλες υπηρεσίες της ΠΑΜΘ. Στόχος της είναι η πληροφόρηση των πολιτών, η υποβοήθηση των μελετητών και ο έλεγχος από τις υπηρεσίες.

 

Για να μεταβείτε στο σύστημα  πατήστε εδώ...