logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «ΜεσογειακοίΑνοιχτοίΠόροιγιατηνΚοινωνικήΚαινοτομίατωνΚοινωνικάΕυαίσθητωνΕπιχειρήσεων

Το έργο “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων», που αναφέρεται γενικά με το ακρωνύμιο «+ RESILIENT», χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg MED.

Το έργο «+ RESILIENT» βασίζεται στην συνεργασία φορέων της 4πλής έλικας από 8 Ευρωπαϊκές χώρες τις Μεσογείου για την αντιμετώπιση της ανάγκης για καινοτομία που συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και στην τόνωση νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική οικονομία.
Στόχος του έργου είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία αλλαγής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο στις εμπλεκόμενες περιοχές, για την επιτυχή ενσωμάτωση της Πολιτικής Συνοχής (Europe 2020+).
Ο γενικός στόχος του έργου είναι να επηρεάσει θετικά και να προσαρμόσει/αλλάξει τα διάφορα διαρθρωτικά στοιχεία της πολιτικής που διέπει τους «Συνεργατικούς Σχηματισμούς με υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό και ανταπόκριση (SVRC)» με την αξιοποίηση της δυναμικής καινοτομίας που καθοδηγείται από την τεχνολογία, τις ανοιχτές βάσεις δεδομένων και επιτυχημένα μοντέλα με κοινωνική σημασία και αντίκτυπο, δημιουργώντας κοινωνικές αλυσίδες αξίας σε διακρατικό επίπεδο.
Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από 14 εταίρους από 8 χώρες:
Περιφέρεια της Βενετίας ως επικεφαλής εταίρος του έργου (Ιταλία), Πανεπιστήμιο ΑΙΞ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ (Γαλλία), Ίδρυμα για την εταιρική σχέση και την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών (Κροατία), Περιφέρεια της Ίστρια (Κροατία), RCDI – Δίκτυο Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Πορτογαλία), Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ)–Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Ελλάδα), Εμπορικό Επιμελητήριο Τρεβίζο και Μπελούνο (Ιταλία), Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Αραγκόν (Ισπανία), Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (Ελλάδα), Ενεργή Βαρκελώνη SA SPM (Ισπανία), Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας (Ισπανία), Ίδρυμα για τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης (Σλοβενία), Εθνική Ένωση Ιταλικών Δήμων (Ιταλία), Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Αλβανίας (Αλβανία).
Περίοδος Υλοποίησης: 1.2.2018-31.1.2022
Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα https://plus-resilient.interreg-med.eu/

“Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” project, generally referred to with its acronym «+ RESILIENT», receives funding from the Interreg MED Programme.

+RESILIENT puts together a 4-helix partnership of 8 MED countries to tackle the need for innovation conducive to increased socially-responsive competitiveness of SMEs & stimulate new jobs, especially for companies operating in the social economy.
It aims to kickstart a process of policy change at regional level in the involved areas resulting in the integration of successful elements into the new Cohesion policy (EU2020+).
The overall objective is to positively influence, adapt/change the different structural elements of policy governing “clusters with high social vocation and responsiveness (SVRC)” by leveraging on innovation dynamics led by technology, open data & successful models with social relevance & impact, creating socially-responsive value chains at a transnational level .
Project consortium is made up of 14 partners from 8 countries:
Veneto Region as lead partner (Italy), AIX-MARSEILLE UNIVERSITY (France), Foundation for Partnership and Civil Society Development (Croatia), Region of Istria (Croatia), RCDI – Development and Innovation Network (Portugal), Region of East Macedonia and Thrace (REMTH)–Regional Development Fund (Greece), Treviso and Belluno Chamber of Commerce (Italy), Technological Institute of Aragon (Spain), Greek Free Open Source Software Society (Greece), Barcelona Activa SA SPM (Spain), OPEN UNIVERSITY OF CATALONIA – UOC (Spain), Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, an Institution (Slovenia), National Association of Italian Municipalities (Italy), Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania (Albania).
Implementation period: 1.2.2018-31.1.2022
Visit the website as well https://plus-resilient.interreg-med.eu/

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014