Ανακοίνωση ολοκλήρωσης και συμπλήρωσης προγράμματος εξετάσεων υποψηφίων ψυκτικών στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης