Εκτύπωση

Συνοπτικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ΠΕ Δράμας για το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέα Δρομολόγια)