Εκτύπωση

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητων με τίμημα εμβαδού ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012