Εκτύπωση

Πρόσκληση για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την Ασφαλιστική κάλυψη Ζημιών & Σωματικών Βλαβών Τρίτων για τα οχήματα & μηχανήματα έργου των επιτελικών υπηρεσιών της ΠΑΜΘ & ΠΕ Ροδόπης από την λήξη των υπαρχόντων συμβολαίων και για ένα (1) έτος