Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος