Εκτύπωση

Επιτροπή Ισότητας Φύλων

Αρμοδιότητες.
(α) μεριμνά και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική της περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
(β) Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα της περιφέρειας τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
(γ) Εισηγείται προς το περιφερειακό συμβούλιο την ένταξη έργων στις ΣΑΕΠ που προωθούν τα ανωτέρω μέτρα και τις σχετικές δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών, και
(δ) Συνεργάζεται με το Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στην Περιφέρεια, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Οι Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας δηλαδή είναι τα όργανα που έχουν αναλάβει να εξειδικεύουν τις γενικές-κεντρικές πολιτικές για την ισότητα σε τοπικό επίπεδο και να εισηγούνται τις προτάσεις τους τόσο στα αρμόδια όργανα που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πολιτικές και μέτρα σε τοπικό επίπεδο, όσο και στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Μέλη

Πρόεδρος

Χρήστος Μέτιος, Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ.

Τακτικά Mέλη

Γεωργία Χειράκη με αναπληρώτρια την Στυλιανή Γκανιάτσου -Ελευθεριάδου μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ελένη Ιντζεπελίδου με αναπληρώτρια την Αφροδίτη Καρελιάδου, εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Α.Μ.-Θ.

Αλίκη Τσιαμούρα με αναπληρώτρια την Σεβαστή Χατζηφωτίου, εκπροσώπους Γυναικείων Οργανώσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.

Φωτεινή Στριτάκη με αναπληρώτρια την Αγγελική Κουγιουμτζόγλου, εκπροσώπους της Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων.

 

Επιπλέον στην Επιτροπή συμμετέχουν δια της παρούσης όλες οι εκλεγμένες Περιφερειακές Σύμβουλοι χωρίς δικαίωμα ψήφου καθώς και οι κυρίες:


Ζουμπουλιά Κουκουβέλα από Π.Ε Έβρου
Κρυσταλλία Μουστακλή από Π.Ε. Δράμας
Στέλλα Παπαδοπούλου από Π.Ε. Καβάλας
Ράνια Εξάρχου από Π.Ε. Ξάνθης
Ισμήνη Στεργιαννίδου-Σιανίδου από Π.Ε. Ροδόπης
Βιλντάν Γιουσούφ από Π.Ε. Ροδόπης
Δήμητρα Πατρίκου από Π.Ε. Θάσου


Γραμματειακή Υποστήριξη

Ελένη Γκιοκτσέ (τακτικό μέλος)
Τηλέφωο: 25513 57214
Ηλ/κό ταχυδρομείο: gioktse στο pamth.gov.gr
 

Μαρία Θεολόγου (αναπληρωματικό μέλος)
Τηλέφωνο: 25313 50121
Ηλ/κό ταχυδρομείο: theologou στο pamth.gov.gr