logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 750

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 750/2012

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδρομής για το έτος 2012 ημερησίων και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών εκδόσεων που κυκλοφορούν στην Π.Α.Μ.Θ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5999/21-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ιωάννης Κανελάκης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος.
Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1)Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος ,οι οποίοι απουσίαζαν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 750: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης το Γραφείο Τύπου της Π.Α.Μ.Θ. με έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη συνδρομή για το έτος 2012 ημερησίων και εβδομαδιαίων εφημερίδων καθώς επίσης και περιοδικών εκδόσεων που κυκλοφορούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Προτείνουμε μεσοσταθμικά για τις ημερήσιες εφημερίδες την τιμή των 400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και για τις εβδομαδιαίες και περιοδικές (όπως και για τις δεκαπενθήμερες) την τιμή των 200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κάθε εφημερίδα ή περιοδική έκδοση εγκρίνουμε μία και μόνο συνδρομή. Ο κατάλογος των εντύπων ανά Περιφερειακή Ενότητα:
ΠΕ Έβρου
Ημερήσιες:
 ΓΝΩΜΗ
 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ
 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ
 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Εβδομαδιαίες – Περιοδικές εκδόσεις:
 ΜΕΘΟΡΙΟΣ
 ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
 THRAKI PRESS

ΠΕ Ροδόπης
Ημερήσιες:
 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
 ΠΑΤΡΙΔΑ
 ΧΡΟΝΟΣ
Εβδομαδιαίες – Περιοδικές εκδόσεις:
 ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
 ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΔΑ: Β43Ε7ΛΒ-Η61
 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ
 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
 GUNDEM
 CUMHURIYET
 THRAKIANIN SESI
 BULTEN
 AZILINKZA
 BIRLIK
 ΜΟΧΛΟΣ

ΠΕ Ξάνθης
Ημερήσιες:
 ΕΜΠΡΟΣ
 XANTHI NEWS
 ΜΑΧΗΤΗΣ
 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ
 ΘΡΑΚΗ
 ΑΓΩΝΑΣ
 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Εβδομαδιαίες – Περιοδικές εκδόσεις:
 ΑΚΡΙΤΑΣ
 ΤΟΛΜΗ
 MILLIET

ΠΕ Καβάλας
Ημερήσιες:
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
 ΝΕΑΠΟΛΙΣ
 ΕΒΔΟΜΗ
 ΚΑΒΑΛΑ
 ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
 ΠΡΩΙΝΗ
 ΕΝΗΜΕΡΟΣ
 ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ
 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ
Εβδομαδιαίες – Περιοδικές εκδόσεις:
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
 ΞΥΡΑΦΙ
 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
 ΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΗ ΠΡΩΙΝΗ
 ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
 ΘΑΣΙΑΚΗ
 ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΙΣ
 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ
 ΔΗΜΟΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
 SEVEN SPORT
 ΘΑΣΙΩΝ ΓΗ
 ΑΡΑΕΥΩ
 ΠΕΡΙΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ
 SERVICE

ΠΕ Δράμας
Ημερήσιες:
 ΗΧΩ
 ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
 ΧΡΟΝΙΚΑ
Εβδομαδιαίες – Περιοδικές εκδόσεις:
 SEVEN
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝ
 ΨΙΘΥΡΟΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 4 7 10 3 4 28
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 3 3 17 4 12 39
ΚΟΣΤΟΣ 2.200 € 3.400 € 7.400 € 2.000 € 4.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 19.000 €

Ειδικός φορέας: 0072
ΚΑΕ: 1121 (Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων)

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση συνδρομής για το έτος 2012 ημερησίων και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών εκδόσεων που κυκλοφορούν στην Π.Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την συννημένη εισήγηση. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδρομή για το έτος 2012 ημερησίων και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών εκδόσεων που κυκλοφορούν στην Π.Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 750/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
           ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014