logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 693

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 693/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπών πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων της ΠΕ Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 1- 10-2012 έως 30-9-2012.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 693: Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης με το 75090/ΞΔΔΟ:3595/3-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τους όρους της 06/2012 Διακήρυξης διεξαγωγής διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων της ΠΕ Ξάνθης για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) καθώς και τη Περίληψή της. Σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι την 30-09-2012 λήγουν τα τρέχοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ.14 του Ν. 4071/2012 υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παραπάνω σχετικού όπως: «14. Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως». Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των συνημμένων όρων διακήρυξης της περίληψης διακήρυξης του έργου του θέματος και την συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το από 2-3-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
Τακτικά μέλη:
1. Γκαζίνος Κωνσταντίνος του Φώτιου ΠΕ Γεωτεχνικών
2. Καράμπαγλη Τριανταφυλλιά του Ζήση ΠΕ Μηχανικών
3. Αναστασιλάκης Βασίλειος του Αναστάσιου ΤΕ Μηχανικών
Αναπληρωματικά μέλη:
4. Γαβριηλίδης Θεμιστοκλής του Κωνσταντίνου ΠΕ Μηχανικών
5. Μακρίδου Δέσποινα του Νικολάου ΠΕ Γεωτεχνικών
6. Μίχογλου Θωμάς του Ιωάννη ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007
Τακτικά μέλη:
1. Τσιάνης Δημήτριος του Ευάγγελου ΠΕ Γεωτεχνικών
2. Χούχος Σταμάτιος του Χρήστου ΠΕ Μηχανικών
3. Κουγκούλη Ολυμπία του Μιχαήλ ΠΕ Γεωτεχνικών
Αναπληρωματικά μέλη:
4. Καλλιονίδου-Παπάζογλου Ελένη του Αβραάμ ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
5. Φραγκόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
6. Λασκαράκης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου ΠΕ Γεωτεχνικών
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, την περίληψη διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων της ΠΕ Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 1-10-2012 έως 30-9-2012, και συγκροτεί επιτροπές, σύμφωνα με το από 2-3-2012 Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
Τακτικά μέλη:
1. Γκαζίνος Κωνσταντίνος του Φώτιου ΠΕ Γεωτεχνικών
2. Καράμπαγλη Τριανταφυλλιά του Ζήση ΠΕ Μηχανικών
3. Αναστασιλάκης Βασίλειος του Αναστάσιου ΤΕ Μηχανικών
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Γαβριηλίδης Θεμιστοκλής του Κωνσταντίνου ΠΕ Μηχανικών
2. Μακρίδου Δέσποινα του Νικολάου ΠΕ Γεωτεχνικών
3. Μίχογλου Θωμάς του Ιωάννη ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007
Τακτικά μέλη:
1. Τσιάνης Δημήτριος του Ευάγγελου ΠΕ Γεωτεχνικών
2. Χούχος Σταμάτιος του Χρήστου ΠΕ Μηχανικών
3. Κουγκούλη Ολυμπία του Μιχαήλ ΠΕ Γεωτεχνικών
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Καλλιονίδου-Παπάζογλου Ελένη του Αβραάμ ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
2. Φραγκόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
3. Λασκαράκης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου ΠΕ Γεωτεχνικών
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 693/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014