logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 661

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 661/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ - ΠΕ Καβάλας με το Πολιτιστικό - Μορφωτικό Σύλλογο Δωματίων «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ» Δήμου Παγγαίου Καβάλας, εκδηλώσεων στις 8 με 9 Σεπτεμβρίου.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 661: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καβάλας με το υπ΄ αριθμ. 07/3917/4-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Πολιτιστικός-Μορφωτικός Σύλλογος Δωματίων «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ» Δήμου Παγγαίου Καβάλας, θα πραγματοποιήσει εκδηλώσεις γιορτής παράδοσης και γαστρονομίας με την αναβίωση παραδοσιακών παιχνιδιών, παραδοσιακές λιχουδιές από συλλόγους με γευστικές προτάσεις από την παραδοσιακή κουζίνα του τόπου μας και χορευτικά συγκροτήματα και εκδηλώσεις μνήμης για τα 90 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης με ομιλίες, τραγούδια, προβολές, αφηγήσεις και αναπαράσταση του ερχομού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2012 στα Δωμάτια Δήμου Παγγαίου. Το γεγονός αυτό σίγουρα θα τονώσει τη ζωή και τη κίνηση της πόλης μας. Είναι προφανές ότι από την συνδιοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με το πολιτιστικό-μορφωτικό Σύλλογο Δωματίων Δήμου Παγγαίου Καβάλας, προκύπτει όφελος τόσο για την τοπική κοινωνία αλλά και για τους κατοίκους της, όσο για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξασφάλιση μέρους του κόστους της διοργάνωσης με την εκτύπωση 150 αφισών για 8/9/12 και 150 αφισών για 9/9/12, 600 προγραμμάτων για 9/9/12 και 150 προσκλήσεων για 8/9/12 και 150 προσκλήσεων για 9/9/12, με το ποσό των 1.458 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την Μπατζόλη Βαρβάρα, με ΑΦΜ 049882980, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό )

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ - ΠΕ Καβάλας με το Πολιτιστικό - Μορφωτικό Σύλλογο Δωματίων «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ» Δήμου Παγγαίου Καβάλας, εκδηλώσεων στις 8 με 9 Σεπτεμβρίου και την κάλυψη δαπάνης που αφορά: την εκτύπωση 150 αφισών για 8/9/12 και 150 αφισών για 9/9/12, 600 προγραμμάτων για 9/9/12 και 150 προσκλήσεων για 8/9/12 και 150 προσκλήσεων για 9/9/12, με το ποσό των 1.458 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την Μπατζόλη Βαρβάρα, με ΑΦΜ 049882980, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012.
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής, μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό διότι θεωρεί ότι σε εποχή οικονομικής κρίσης είναι πολλά χρήματα για τέτοιου είδους εκδήλωση. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 661/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014