logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 590

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 590/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – ΠΕ Ροδόπης, με τον Πολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Αιγείρου στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 22 Αυγούστου 2012 στην Αίγειρο.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 590: Εισηγούμενη το εικοστοτρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Ροδόπης με το υπ’ αριθμ.οικ.2939/6-8-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Πολιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Αιγείρου ιδρύθηκε το 1989 και σκοπός του είναι η στήριξη της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας και ανάπτυξης με τη συνεχή προστασία των ηθών και εθίμων της περιοχής .Αναπτύσσει δραστηριότητες σε διάφορους πολιτιστικούς τομείς συμμετέχοντας σε όλα σχεδόν τα πολιτιστικά – πολιτισμικά και κοινωνικά δρώμενα της περιοχής.Διατηρεί και λειτουργεί τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χωρών ,τοπικών εδεσμάτων και υπό την αιγίδα του λειτουργεί Λαογραφικό Μουσείο.Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Πολιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος Αιγείρου από τις 17 έως τις 22-8-2012 περιλαμβάνονται η επίσκεψη Συλλόγου Νέων Αιγείρου – Μεσσούνης, η παράθεση και έκθεση παραδοσιακών εδεσμάτων, το αντάμωμα Συλλόγων από τους Νομούς Ροδόπης & Ξάνθης και Λαϊκό γλέντι με παραδοσιακή μουσική από τους Συλλόγους Νέων Αιγείρου – Μεσσούνης.Η συνάντηση των διαφόρων Πολιτιστικών Συλλόγων που θα πραγματοποιηθεί στην Αίγειρο επιπλέον τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν συναισθηματικά και κοινωνικά και να καλλιεργήσουν σχέσεις αλληλεγγύης και φιλίας μεταξύ τους. Για την καλύτερη προβολή των εκδηλώσεων απαιτείται η έκδοση έντυπου υλικού (προγράμματα, αφίσες & πανό) και για την καλύτερη παρουσίασή τους απαιτείται ηχητική κάλυψη.Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος της διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών
Αιγείρου αναλύεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α.)

1 Ηχητική κάλυψη 1 600,00
2

Προμήθεια υλικών για την παρασκευή τοπικών
φαγητών & γλυκών (κρέας, ρύζι, λάδι)

100,00
3 Πανό- Προγράμματα- Αφίσες

1 πανό, 1.000
προγράμματα,
500 αφίσες

800,00
4 Λοιπά έξοδα θα καλυφθούν από τον σύλλογο .

Παράθεση
γεύματος 500
ατόμων

2.500,00
Σύνολο 4.000,00

 

Η Περιφέρεια Α. Μ. – Θ. – ΠΕ Ροδόπης αναλαμβάνει να καλύψει μέρος των εξόδων των «Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Αιγείρου δηλ. το ποσό των 1.400,00€ (με Φ.Π.Α.)
ΔΗΛΑΔΗ :
(α) 600,00 € για την ηχητική κάλυψη.
(β) 800,00 € για την κάλυψη δαπάνης εκτύπωσης Πανό, Προγραμμάτων και Αφισών.
ΣΥΝΟΛΟ :1.400,00 €.
Το ποσό των 600,00 € ελήφθη με βάση την προσφορά της NIK.SOUND (ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε.) διότι είναι οικονομικότερη της προσφοράς ( 700€) του κου ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΣΥΚΑΚΗ. Το ποσό των 800,00€ ελήφθη με βάση την προσφορά του κου ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ διότι είναι οικονομικότερη της προσφοράς (850€) του κου ΦΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Συμβάλλοντας στην ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας στη διάσωση της λαϊκής παράδοσης και τέχνης, στη στήριξη της ντόπιας καλλιτεχνικής δημιουργίας και στην ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των κατοίκων που διαμένουν στον οικισμό του αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ροδόπης και της Θράκης,

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού, της συνδιοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Αιγείρου και της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ύψους 1.400,00 € ,δηλαδή ποσό 600,00 € για την ηχητική κάλυψη από την NIK.SOUND (ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ –ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε. με Α.Φ.Μ. 998738537 /ΔΟΥ Κομοτηνής, και 800€ για δαπάνη εκτύπωσης 1000 δίπτυχων προγραμμάτων ,500 αφισών και πανό διαστάσεων 80χ1,10 από τον ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ με Α.Φ.Μ. 101341502 /ΔΟΥ Κομοτηνής σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α. Μ.-Θ. του Ειδικού Φορέα 0072 του ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012, προκειμένου να δαπανηθούν για τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Αιγείρου .
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – ΠΕ Ροδόπης, με τον Πολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Αιγείρου στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 22 Αυγούστου 2012 στην Αίγειρο. και συγκεκριμένα την κάλυψη μέρους της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού, ύψους 1.400,00 € ,δηλαδή ποσό 600,00 € για την ηχητική κάλυψη από την NIK.SOUND (ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ –ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε. με Α.Φ.Μ. 998738537 /ΔΟΥ Κομοτηνής, και 800€ για δαπάνη εκτύπωσης 1000 δίπτυχων προγραμμάτων ,500 αφισών και πανό διαστάσεων 80χ1,10 από τον ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ με Α.Φ.Μ. 101341502 /ΔΟΥ Κομοτηνής σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α. Μ.-Θ. του Ειδικού Φορέα 0072 του ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012, προκειμένου να δαπανηθούν για τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Αιγείρου .
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 590/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014