logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 583

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 583/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρότασης διοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ. μιας σειράς συναυλιών στο πλαίσιο εκδηλώσεων του προγράμματος ΤΡΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 583: Εισηγούμενη το δέκατοέκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Έβρου με το υπ’ αριθμ.οικ.3755/27-7-2012 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλουν, όταν είναι εφικτό, να στηρίζουν την τοπική καλλιτεχνική δημιουργία και ιδίως όταν προέρχεται από νέους ανθρώπους. Στην περιοχή μας δραστηριοποιούνται με επιτυχία αρκετοί νέοι μουσικοί και νεανικά μουσικά συγκροτήματα. Η Π.Ε. Έβρου, θέλοντας να στηρίξει την προσπάθεια των ντόπιων μουσικών, αλλά και να δώσει την ευκαιρία στο νεανικό κοινό, και όχι μόνο, να ψυχαγωγηθεί και να διασκεδάσει, προτείνει τη διοργάνωση μιας σειράς συναυλιών από το μουσικό σχήμα Sonic Path του Βαγγέλη Γεωργίου, που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες πόλεις του Νομού Έβρου. Το πρόγραμμα των συναυλιών θα περιλαμβάνει κλασικές ροκ και ποπ επιτυχίες.Οι συναυλίες αυτές θα περιληφθούν στο πρόγραμμα «Τρένο του Πολιτισμού», που φέτος, λόγω έλλειψης προσωπικού, συνδέθηκε με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» (πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα), μέσω του οποίου έχουν προσληφθεί άτομα που εργάζονται σε αυτό.Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.800 €. Η Π.Ε. Έβρου θα καλύψει τη δαπάνη αμοιβής του συγκροτήματος, το κόστος αμοιβής της Α.Ε.Π.Ι. που αντιστοιχεί στην αμοιβή των καλλιτεχνών και το έντυπο υλικό που απαιτείται για την προώθηση των συναυλιών. Το πρόγραμμα των συναυλιών διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α ΤΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ
1 Σαμοθράκη 16/08/12
2 Αλεξ/πολη 30/08/12
3 Σουφλί 1/09/12
4 Διδ/χο 21/09/12
5 Ορεστιάδα 22/09/12

Οι ημερομηνίες των συναυλιών ενδέχεται να αλλάξουν λόγω αστάθμητων παραγόντων.

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση πρότασης διοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ. μιας σειράς συναυλιών στο πλαίσιο εκδηλώσεων του προγράμματος ΤΡΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.800 €. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, του Ειδικού Φορέα της Π.Ε.Έβρου 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχονται από ΚΑΠ και αφορούν το έργο «Συμμετοχή της Π.Ε.Έβρου σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» (Κωδ.έργου 111002071). Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό )

 Εγκρίνει την πρόταση διοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ. μιας σειράς συναυλιών στο πλαίσιο εκδηλώσεων του προγράμματος ΤΡΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.800 €. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, του Ειδικού Φορέα της Π.Ε.Έβρου 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχονται από ΚΑΠ και αφορούν το έργο «Συμμετοχή της Π.Ε.Έβρου σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» (Κωδ.έργου 111002071). Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής, μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό διότι θεωρεί ότι η δαπάνη θα έπρεπε να μειωθεί κατά 50%. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 583/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Σαμοθράκη

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014