logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 580

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 580/2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συμβατικών τευχών και διακήρυξης δημοπρασίας του έργου:
«Βελτίωση έργων αποστράγγισης οδού Κομοτηνής Νυμφαίας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 580: Εισηγούμενη το δέκατοτρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ροδόπης με έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας αποστέλλουμε συνημμένα σε δύο αντίγραφα τα συμβατικά τεύχη και τη Διακήρυξη του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή τους προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης. Η Διακήρυξη συντάχθηκε έτσι ώστε το έργο να δημοπρατηθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3669/08 (πρόχειρος διαγωνισμός) επειδή ο Προϋπολογισμός του είναι κάτω του ορίου του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 όπως έχει τροποποιηθεί.Επίσης παρακαλούμε για τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/2008.Σύμφωνα με το από 1-8-2012 πρακτικό Επιτροπής Δημόσιων Κληρώσεων προτείνουμε τα εξής τρία (3) τακτικά μέλη για την Επιτροπή
Διαγωνισμού:
1. Παπαθεοδώρου Ευάγγελο, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε ΠΕ Ροδόπης ως Πρόεδρο
2. Φωτιάδου Ιωάννα, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης ως μέλος
3. Αγιαννίτη Νικόλαο, ΔΕ Σχεδιαστών στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης, ως μέλος,
Αναπληρωτές των ανωτέρω προτείνουμε τους:
1. Τζεμίντιμπη Αποστόλο, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε ΠΕ Ροδόπης
2. Κεχαγιά Σοφία, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης
3. Δημόπουλο Νικόλαο, Εργοδηγός στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης
Τα ως άνω αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 21 του Ν.3669/2008) αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Μετά τα παραπάνω

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α) Για την έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου του θέματος
Β) Για τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :
1. Τα συμβατικά τεύχη και τη με ανοιχτό διαγωνισμό διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση έργων αποστράγγισης οδού Κομοτηνής Νυμφαίας».
2. Τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος σύμφωνα με το από 1-8-2012 πρακτικό Επιτροπής Δημόσιων Κληρώσεων ως εξής:
1. Παπαθεοδώρου Ευάγγελο, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε ΠΕ Ροδόπης ως Πρόεδρο
2. Φωτιάδου Ιωάννα, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης ως μέλος
3. Αγιαννίτη Νικόλαο, ΔΕ Σχεδιαστών στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης, ως μέλος,
Αναπληρωτές των ανωτέρω προτείνουμε τους:
1. Τζεμίντιμπη Αποστόλο, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε ΠΕ Ροδόπης
2. Κεχαγιά Σοφία, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης
3. Δημόπουλο Νικόλαο, Εργοδηγός στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης
Τα ως άνω αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 21 του Ν.3669/2008) αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 580/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014