logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 567

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 567/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό Νομικού Συμβούλου της ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης για την από 10-7- 2012 Δήλωση Κατάσχεσης σε Χέρια Τρίτου.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του ενδέκατου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 567: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ΄αριθμ. 1681/ 7-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Με το υπ’ αριθμ. οικ.2657/30-7-2012 έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η από 10-7-2012 Δήλωση Κατάσχεσης σε Χέρια Τρίτου, λόγω αρμοδιότητας. Η εν λόγω Δήλωση Κατάσχεσης σε Χέρια Τρίτου φέρεται ότι κοινοποιήθηκε στην Κομοτηνή νόμιμα στις 27-7-2012. Με το αρ. πρωτ. ΔΟ ΟΙΚ. 3593/6-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. μας γνωρίζει ότι «μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου του επιδοθεί το κατασχετήριο, ο τρίτος οφείλει να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια του το κατασχεμένο πράγμα και αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη κατάσχεση και συνάμα να αναφέρει ποιός την επέβαλε και για ποιό ποσό» κλπ. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα εξής:
1) Η Υπηρεσία μας είναι Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτιρίου κλειστού Γυμναστηρίου - Σκοπευτηρίου Σχολής Αστυφυλάκων Κομοτηνής» που χρηματοδοτείται από το έργο «Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής Ροδόπης» με ΚΑΕ 1996ΣΕ031300001 (π.κ. 9531001) αναδόχων, με την από 1-3-2004 σύμβαση: - Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ.»
- ΦΟΡΕΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
- Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΦΑΡΡΟΣ & ΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ «ΔΟΜΗ Ο.Ε.»
- ΑΚΤΕΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Μηχανολογικών Εφαρμογών Ε.Π.Ε.
- ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) Με τον εγκεκριμένο 1ο Σ.Π. το ποσό αμοιβής ανέρχεται σε 680.000€ (με Φ.Π.Α.)
3) Στις 16-6-2011 επιδόθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Α.Μ.-Θ. το από 4-6-2011 κατασχετήριο των Αναστασίας Ι. Πολιτάκη, Ιωάννας συζ. Ι. Πολιτάκη κλπ. κατά της εταιρείας ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
4) Μέχρι τότε είχαν εξοφληθεί επτά (7) εντολές πληρωμής ανακεφαλαιωτικά για εργασίες αμοιβής
471.979,20€ και για Φ.Π.Α. (18%) 10.596,17€ και Φ.Π.Α. (19%) 78.491,20 €, δηλαδή σύνολο 561.066,57€, εκ των οποίων η εισπραχθείσα από την ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. αμοιβή ανέρχεται σε 101.648,29€ (70.867,31€ για εργασίες και 13.464,79€ για Φ.Π.Α.)
5) Εκκρεμούσε για πληρωμή η 8η εντολή πληρωμής ποσού 102.616,25€ (86.232,14€ για εργασίες και 16.384,11€ για Φ.Π.Α.(19%)), εκ των οποίων η αμοιβή της ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ήταν 17.316,21€ (14.551,43€ για εργασίες και 2.764,77€ για Φ.Π.Α.
6) Με βάση τα ανωτέρω (παρ.5 και 3) έγινε η από 26-10-2011 Δήλωση Τρίτου
7) Η 8η εντολή πληρωμής, μετά την εξασφάλιση πίστωσης, επανυποβλήθηκε διότι αφενός δεν ήταν δυνατόν να πληρωθεί το 2012, ως είχε, η ταυτάριθμη υποβληθείσα από το 2009 και μη εξοφληθείσα 8η εντολή πληρωμής και πιστοποίηση, λόγω αλλαγής του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% σε 23% και αφετέρου η ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. δεν ήταν εφικτό να προσκομίσει ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ λόγω χρεών, άρα εμπλοκή στην πληρωμή των λοιπών συμπραττόντων, γι’ αυτό και εξαιρέθηκε. Το ποσό της επανυποβληθείσας 8ης εντολής ανέρχεται σε 70.980,83€ (57.707,99€ για εργασίες και 13.272,84€ για Φ.Π.Α.(23%)), η οποία εξοφλήθηκε πρόσφατα.
8) Έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία η 9η εντολή πληρωμής και πιστοποίηση, στη δήλωση κατανομής αμοιβών της οποίας περιλαμβάνεται μόνο η εν λόγω εταιρεία ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και το ποσό αμοιβής της ανέρχεται σε 15.167,44€ (12.331,25€ για εργασίες και 2.836,19€ για Φ.Π.Α. ), η οποία θα προωθηθεί το ταχύτερο.
9) Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί. Απομένει η αποπληρωμή του οικονομικού αντικειμένου. Σύμφωνα με το σχέδιο του 2ου Σ.Π. το συνολικό ποσό θα ανέλθει σε 1.334.000€. Το συνολικό ποσό αμοιβής της ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. θα ανέλθει ανακεφαλαιωτικά σε 209.396,17€ (172.545,41€ για εργασίες και 36.850,76€ για Φ.Π.Α.). Επομένως πέραν των εις τις παραγρ.4 και 8 αναφερομένων αμοιβών, η ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., μετά την εξασφάλιση των πιστώσεων για την έγκριση του 2ου Σ.Π., θα έχει υπόλοιπη αμοιβή ανερχόμενη στο ποσόν των 109.896,63€ (89.346,85€ για εργασίες και 20.549,78€ για Φ.Π.Α.). Κατόπιν αυτών η Υπηρεσία

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τον ορισμό Δικηγόρου, προκειμένου να συνδράμει την Υπηρεσία μας για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη Δήλωση Κατάσχεσης σε Χέρια Τρίτου. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παρασχεθεί η εντολή στις δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ/ΠΕ Έβρου, Ελένη Αναγνώστου και Στάμω Πατσουρίδου - Τσιακαρούδη, όπως, από κοινού ή χωριστά συνδράμουν την Υπηρεσία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ροδόπης, για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη Δήλωση Κατάσχεσης σε Χέρια Τρίτου. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 567/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014