logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 541

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 27 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 541/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την τροποποίηση εσωτερικής διανομής των οικονομικών πόρων της αεροπορικής διοργάνωσης «Kavala Air Show 2012». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 2 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.4869/27-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 541: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 07/3017/17-7-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής , τα εξής: Η έγκριση της εισήγησης για την τροποποίηση εσωτερικής διανομής των οικονομικών πόρων της αεροπορικής διοργάνωσης «Kavala Air Show 2012» κατόπιν της απόσυρσης απαίτησης κάλυψης καυσίμων αεροσκαφών ακροβατικών Ομάδων Εξωτερικού λόγω ματαιώσεων στην τελική φάση πριν την διοργάνωση. Η τροποποίηση αφορά στα πεδία 4 & 5 του πίνακα σχετικής έτσι ώστε να δεσμευτούν 3.500 ευρώ από τα 6000 ευρώ που είχαν διατεθεί για καύσιμα. Κατόπιν αυτού ο πίνακας διαμορφώνεται ως κατωτέρω σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351 Κ.Α.Ε. 0844 οικονομικού έτους 2012. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την τροποποίηση εσωτερικής διανομής των οικονομικών πόρων της αεροπορικής διοργάνωσης «Kavala Air Show 2012» όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 399/2012 απόφασης της ΟΕ μόνο ως προς το μέρος που αφορά την εσωτερική διανομή των οικονομικών πόρων της αεροπορικής διοργάνωσης «Kavala Air Show 2012» , ως εξής:

Α/Α                                  Τομέας

       Κόστος με
          Φ.Π.Α.

                                Προμηθευτής
1 Παραγωγή σποτ 1.500,00€

Τηλεόραση Μακεδονίας – Θράκης Α.Ε.
Τηλεοπτικός σταθμός – Αμερικανικού
Ερυθρού Σταυρού 53, 65201 Καβάλα
Α.Φ.Μ.094266730 Δ.Ο.Υ. Καβάλας

2

Roller Banner, Αφίσες, Διαπιστεύσεις,
τυπογραφικά

3.000,00 €

Σαρρίδης Π. Νικόλας Τρύφων, Γραφίστας,
Α.Φ.Μ. 047091560, Δ.Ο.Υ. Καβάλας

3

Υλικά φωτογραφικής έκθεσης
Φωτογραφικού Ομίλου Καβάλας

600,00 €

Παυλίδης Ευθύμιος
Κωστή Παλαμά Γ7 Καβάλα
Α.Φ.Μ. 034426627 Δ.Ο.Υ. Καβάλας

4

Κατασκευή – επιμέλεια περιορισμένου
αριθμού κασετινών στοχευόμενης
προβολής – χορηγικής προώθησης για
το Airshow 2013

2.000,00 €

Μπακιρτζής Σ.- Ρίζου Ε. & Σια Ε.Ε
«Phototech»,
Οδός Βενιζέλου 31,
ΑΦΜ 999910235, Δ.Ο.Υ. Καβάλας

5

Αγορά οπτικού υλικού προβολής της
εκδήλωσης (Air Show) και των
παράλληλων δράσεων του
τετραημέρου των εκδηλώσεων

1.500,00 €

VIDEO TEX ΜΑΡΙΑ ΚΕΛΑΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Οδός Ερ. Σταυρού 53
ΑΦΜ 999866582 Α΄ ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

6

Φωτογράφιση – Βιντεοσκόπηση-
εκτυπώσεις

2.000,00 €

Μπακιρτζής Σ.- Ρίζου Ε. & Σια Ε.Ε
«Phototech»,
Οδός Βενιζέλου 31,
ΑΦΜ 999910235, Δ.Ο.Υ. Καβάλας

7 Ηχητικά – εκδηλώσεις 1.900,00€

Χρήστος Θασίτης
«Ηχητικές καλύψεις»
Οδός Αίαντος 5, Καβάλα
Α.Φ.Μ. 079724779, Δ.Ο.Υ. Καβάλας

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.500,00 €

 Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 541/2012. 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
                     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                                                                  ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

                   

 

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014