logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 534

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 27 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 534/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της Υδραυλικής Προμελέτης της Μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρων και αντιπλημμυρικών έργων Νομού Ροδόπης». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 2 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.4869/27-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 534: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. 1200/25-7-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Για τη μελέτη του θέματος υπεγράφη η αρχική σύμβαση ποσού 382.269,24€ στις 10-11-2010 και η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 25.593,08€ στις 16-3-2012. Για τις τρεις κατηγορίες μελετών (τοπογραφική, υδραυλική & περιβαλλοντική), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σύμφωνα με τις δοθείσες παρατάσεις είναι η 28η Αυγούστου 2012. Η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο “Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρων και αντιπλημμυρικών έργων νομού Ροδόπης” αφορά στη διευθέτηση και οριοθέτηση τμημάτων των χειμάρρων Βοζβόζη, Καρυδορέματος και Τρελοχειμάρρου. Αναλυτικότερα για τον χείμαρρο Βοζβόζη από την γέφυρα του οικισμού Ηφαίστου μέχρι την γέφυρα του οικισμού Μεγάλου Κρανοβουνίου, συνολικού μήκους 9 χλμ περίπου. Για το Καρυδόρεμα το τελευταίο τμήμα του πριν τη συμβολή του με τον Τρελοχείμαρρο, συνολικού μήκους 3,5 χλμ, και συγκεκριμένα το τμήμα που οδεύει παράλληλα με το δυτικό προστατευτικό ανάχωμα. Τέλος για τον Τρελοχείμαρρο το τμήμα που βρίσκεται μεταξύ της συμβολής του με το Καρυδόρεμα και της συμβολής του με τον Βοζβόζη. Συγκεκριμένα το αντικείμενο της μελέτης αφορά την επιλογή της κατάλληλης υδραυλικής διατομής με σκοπό τη διευθέτηση των χειμάρρων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται η διατομή αυτή σε καταστάσεις πλημμυρικής παροχής και στη συνέχεια τον υπολογισμό του οικονομικού κόστους της διευθέτησης που προκύπτει. Οι διευθετήσεις των ρεμάτων γενικότερα αποσκοπούν στον έλεγχο ή την αποτροπή των χειμαρρικών ιδιοτήτων τους. Έτσι επιδιώκεται ο έλεγχος ή η αποτροπή μεταφοράς φερτών υλών, ο έλεγχος της πλημμυρικής παροχής για την αποτροπή πλημμυρικών ζημιών και η μέγιστη αξιοποίηση του νερού με τρόπο επωφελή. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η μελέτη αυτή στοχεύει στην διευθέτηση των χειμάρρων, λαμβάνοντας υπόψη τη διοχετευτικότητα της πλημμυρικής παροχής με γνώμονα την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής σε περίπτωση πλημμύρας με απώτερο στόχο την σύνταξη προϋπολογισμού κατασκευής των έργων διευθέτησης. Στα πλαίσια της προμελέτης της Υδραυλικής μελέτης, οριστικοποιήθηκαν οι μηκοτομές και οι διατομές των χειμάρρων, εντοπίστηκαν τα σημεία στα οποία πρέπει να γίνουν οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις (αναχώματα, μπαγκίνες κλπ) και διευθετήσεις (διαπλατύνσεις, σαρζανέτ κλπ), υπολογίστηκαν οι ποσότητες των χωματισμών που απαιτούνται για την διευθέτησή τους και τέλος έγινε μια πρώτη εκτίμηση του προϋπολογισμού του έργου. Κατά τη σύνταξη της υδραυλικής προμελέτης τηρήθηκαν οι προδιαγραφές, κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες και ο ανάδοχος συμμορφώθηκε προς τις συμβατικές και εν γένει υποχρεώσεις του. επίσης, για την υδραυλική προμελέτη έχει εκδοθεί η αρ. 8/29/05-07-2012 ομόφωνη γνωμοδότηση έγκρισης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Ροδόπης. Μετά τα ανωτέρω , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της Υδραυλικής Προμελέτης του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3316/2005. ΑΔΑ: Β4ΓΙ7ΛΒ-7ΝΝ Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την Υδραυλική Προμελέτη της Μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρων και αντιπλημμυρικών nbέργων Νομού Ροδόπης» αναδόχου: Σύμπραξη μελετητών «ΚΛΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΟΥΖΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ ΔΙΑΚΡ. «ΔΙΚΤΥΟ» ΑΕ – ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3316/2005, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 534/2012. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
                     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                                                                  ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

                  

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014