logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 511

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 511/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων διαγωνισμού της μελέτης: «Εκούσιος αναδασμός αγροκτήματος Ν. Εράσμιου, Π. Εράσμιου και Ζηλωτής Ν. Ξάνθης» ενταγμένη στο «Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 2012 ΠΕ Ξάνθης ΚΑΠ επενδύσεις με κωδικό έργου:123602007» Προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης:592.000,00€ (με στρογγυλοποίηση και ΦΠΑ 23%).
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.4591/16-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 6)Χρήστος Τρέλλης μέλος Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1), Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος , οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 511: Εισηγούμενη το εικοστοδεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ’αριθμ. 03/03/381/13-7-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το αγρόκτημα Ν. Ερασμίου, Π. Ερασμίου και Ζηλωτής έχει έκταση 29.116 στρ. (μαζί με τα ΣΑΑΚ Κ.Ο- Κοτζά Ορμάν και το εμβαδόν 2 τεμαχίων του Εθνικού Κτηματολογίου) και συνορεύει με: τον αναδασμό αγροκτήματος Αβάτου, το αγρόκτημα Ηλιόπετρας, Κ.Ο. ΣΑΑΚ Ιμέρων-Γαλάνης-Κρωμνικού-Λιβερων, με τον αναδασμό αγροκτήματος Μαγγάνων, με Ιδιοκτησία Ελληνικού Δημοσίου (πρώην Φωνής της Αμερικής), με τμήμα αγροκτήματος Δασοχωρίου, με το Αιγαίο Πέλαγος, με Οριστικό διαχωρισμό Δασαρχείου Ξάνθης, με δασική έκταση Κ.Ο. και «Ανάχωμα» Προστατευτική Ζώνη Νέστου.Ο αναδασμός στην αγροτική περιοχή του Ν. Ερασμίου, Π. Ερασμίου και Ζηλωτής είναι εκούσιος. Η έκταση που περιλαμβάνεται στον αναδασμό αφορά το σύνολο του αγροκτήματος του Ν.Ερασμίου, Π.Ερασμίου και Ζηλωτής , εκτός από τις περιοχές που θα εξαιρέσει η επιτροπή αναδασμού. Τα αγροτεμάχια που περιλαμβάνονται είναι κλήροι και ιδιοκτησίες σύμφωνα με την αρχική διανομή του αγροκτήματος αλλά και των συμπληρωματικών διανομών. Αντικειμενικοί σκοποί του αναδασμού ήταν και είναι η συγκέντρωση της πολυτεμαχισμένης ιδιοκτησίας του αγρότη και η κατάλληλη προσαρμογή των αγροτικών κτημάτων στις περιοχές που κατασκευάζονται εγγειοβελτιωτικά έργα. Όλα τα παραπάνω συντελούν στην καλύτερη παραγωγική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της γης με την κατάλληλη διαμόρφωση, διάταξη και συγκέντρωση της εγγείου ιδιοκτησίας κάθε προσώπου, καθώς επίσης και στη μείωση του κόστους παραγωγής για τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων. Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές Προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης: 592.000€ (με στρογγυλοποίηση & Φ.Π.Α. 23%) Κατηγορία Μελέτης: Τοπογραφική Μελέτη (κατ.16) – (Πτυχία Δ΄ή Ε΄) Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε (32) τριάντα δύο μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Στην προθεσμία αυτή περιλαμβάνεται ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης, ο χρόνος αναπομπής του αναδασμού στην επιτροπή αναδασμού σύμφωνα με τον Ν. 674/77 και ο χρόνος μέχρι την κύρωση της μελέτης.Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε (20) είκοσι μήνες.
Η Υπηρεσία

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α) την έγκριση των όρων Προκήρυξης της μελέτης «Εκούσιος Αναδασμός αγροκτήματος Ν. Ερασμίου, Π. Ερασμίου και Ζηλωτής Ν.Ξάνθης». Η μελέτη θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05.
Β) την ανάθεση της Προκήρυξης της πλήρους μελέτης με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν.3316/05 (Ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών), γιατί δεν απαιτούνται τεχνικά στοιχεία άλλα, πέραν των ήδη περιεχομένων στο φάκελο έργου (άρθρο 5 παρ.5α του Ν.3316/05).
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει Α) τους όρους Προκήρυξης της μελέτης «Εκούσιος Αναδασμός αγροκτήματος Ν. Ερασμίου, Π. Ερασμίου και Ζηλωτής Ν.Ξάνθης». ενταγμένη στο «Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 2012 ΠΕ Ξάνθης ΚΑΠ επενδύσεις με κωδικό έργου:123602007» Προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης:592.000,00€ (με στρογγυλοποίηση και ΦΠΑ 23%).Η μελέτη θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05. Β) την ανάθεση της Προκήρυξης της πλήρους μελέτης με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν.3316/05 (Ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών), γιατί δεν απαιτούνται τεχνικά στοιχεία άλλα, πέραν των ήδη περιεχομένων στο φάκελο έργου (άρθρο 5 παρ.5α του Ν.3316/05). Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 511/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014