logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 509

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 509/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημοπράτηση των εργασιών κατασκευής του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑμεΑ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», προϋπολογισμού €1.640.000,00.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.4591/16-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 6)Χρήστος Τρέλλης μέλος Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1), Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος , οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 509: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ’αριθμ. 3718/13-7-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Α’ ΓΕΝΙΚΑ Η Πράξη του έργου του θέματος εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας –Θράκης 2007- 2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 9 - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Α.Μ.Θ.» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κωδικό ΟΠΣ 374812 και αριθμό πρωτ. 4022/14-06-2012. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα ««1.640.000,00»€. Η πράξη περιλαμβάνει ένα Υποέργο :
1 Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑμεΑ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» προϋπολογισμού «1.640.000,00»€ με Φ.Π.Α. που αφορά την α) Kατασκευή τριών ανεξάρτητων όμοιων ισόγειων κτιρίων (Οικοτροφείων για άτομα με αναπηρίες), το καθένα από τα οποία έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: -δυναμικότητα φιλοξενίας: 6 άτομα, -εμβαδόν ισογείου: 188,92 τ.μ. Περιλαμβάνει τρία δίκλινα δωμάτια για άτομα με κινητικές αναπηρίες, με ενσωματωμένο WC-ΑμεΑ, κουζίνα, καθιστικό-τραπεζαρία, W.C.προσωπικού, γραφείο προσωπικού υποστήριξης και κοιτώνας προσωπικού υποστήριξης. -εμβαδόν υπογείου: 89,06 τ.μ. Περιλαμβάνει λεβητοστάσιο και αποθήκη. β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, εσωτερικός δρόμος πρόσβασης, δημιουργία θέσεων στάθμευσης (Parking) και περίφραξη του οικοπέδου. γ) Κατασκευή γηπέδου για αθλοπαιδιές διαστάσεων 32μ.X19μ. Η μελέτη εγκρίθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 412/08-02-2012 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Έχοντας υπόψη την με αριθμό πρωτ. 4570/03-07-2012 σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του υποέργου (1) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής η Υπηρεσία

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της Διακήρυξης και περίληψης του υποέργου του θέματος και την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του ιδίου Υποέργου από τους κατωτέρω υπαλλήλους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Λαμπριανίδης Αθανάσιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
2. Δέρα Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3. Σαχπαζίδης Χαράλαμπος Εργοδηγός Τ.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χριστοφορίδης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
2. Λιόκαλου Ειρήνη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3. Κουταλίδου Όλγα Εργοδηγός
Τα μέλη της Επιτροπής προέκυψαν μετά από κλήρωση σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων», επισυνάπτεται το από 13-07-2012 σχετικό πρακτικό διενέργειας της κλήρωσης. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει Α) Τα τεύχη Δημοπράτησης ,την Διακήρυξη και περίληψη του υποέργου Β) τη Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημοπράτηση των εργασιών κατασκευής του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑμεΑ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», προϋπολογισμού €1.640.000,00 και συγκεκριμένα τους κατωτέρω υπαλλήλους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Λαμπριανίδης Αθανάσιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
2. Δέρα Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3. Σαχπαζίδης Χαράλαμπος Εργοδηγός Τ.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χριστοφορίδης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
2. Λιόκαλου Ειρήνη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3. Κουταλίδου Όλγα Εργοδηγός
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 509/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
      ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014