logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 508

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 508/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την προμήθεια λογισμικού και υλικού (Software & hardware) για την ψηφιοποίηση του αρχείου Αδειών Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Συγκοινωνιών.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.4591/16-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 6)Χρήστος Τρέλλης μέλος Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1), Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος , οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 508: Εισηγούμενη το δέκατοένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ροδόπης με το από 16/7/2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών αλλά και της τακτοποίησης του αρχείου αδειών αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Κομοτηνής, απαιτείται η ψηφιοποίηση του αρχείου. Το αρχείο έχει περίπου 63.000 φακέλους εκ των οποίων το 23% αφορά επαγγελματικά και το 77% ιδιωτικά αυτοκίνητα. Με 15 σελίδες ανά φάκελο μεσοσταθμικά, το σύνολο των σελίδων προσδιορίζεται γύρω στις 945.000 σελίδες μεγέθους Α4 το πολύ. Τα οφέλη από την διαδικασία ψηφιοποίηση του αρχείου περιλαμβάνει
— την τακτοποίηση του φυσικού αρχείου με την σωστή τοποθέτηση και διευθέτηση των φακέλων με συγκεκριμένη οργάνωση τους.
— Την δημιουργία ψηφιακού αντιγράφου των φακέλων και κατά συνέπεια την προστασία των περιεχομένων των φυσικών φακέλων από φυσική φθορά ή καταστροφή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και των ψηφιακών δεδομένων ώστε η προστασία να είναι πλήρης.
— Άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών με την αναζήτηση των φακέλων ηλεκτρονικά και όχι στο φυσικό αρχείο. Με τον τρόπο αυτό η πρόσβαση στις πληροφορίες θα είναι ταχύτατη καθώς και εξυπηρέτηση των πολιτών με την εκτύπωση στοιχείων του φακέλου. Τα παραπάνω οφέλη θα είναι μόνιμα αν στο τέλος της διαδικασίας ψηφιοποίησης, το στελεχιακό δυναμικό της Διεύθυνσης θα συνεχίσει να ψηφιοποιεί τις νέες άδειες αυτοκινήτων. Η διαδικασία της ψηφιοποίησης θα γίνει με την βοήθεια προσωπικού που προσλήφθησαν στα πλαίσια κοινωνικών προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας στα οποία μετέχει και η ΠΑΜ-Θ. Επομένως η ευθύνη της Π.Ε. Ροδόπης έχει να κάνει με την δημιουργία της κατάλληλης υποδομής ψηφιοποίησης αλλά και της διαχείρισης του έργου ψηφιοποίησης. Από την ανάλυση των απαιτήσεων για την ψηφιοποίηση του όγκου των σελίδων που αναφέρθηκε παραπάνω θα χρειαστούν δέκα (10) στελέχη: εννιά (9) στελέχη για την σάρωση των σελίδων των φακέλων και ένα (1) στέλεχος για την καταχώριση των δεδομένων. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι πέντε (5) μήνες. Για την δημιουργία της υποδομής θα πρέπει να γίνει προμήθεια του κατάλληλου λογισμικού και του εξοπλισμού, ενώ μέρος του εξοπλισμού μπορεί να ενοικιαστεί. Στον επόμενο πίνακα περιγράφεται ο προτεινόμενος εξοπλισμός και το αντίστοιχο κόστος Σύνολο:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

1

SCRIPTA Λογισμικό
ψηφιοποίησης και διαχείρισης
εγγράφων (άδειες χρήσεις όσες
χρειάζονται) αξίας 10.000€.
Συντήρηση και υποστήριξη 1 έτος

1 6.000,00 ( μετά από έκπτωση 40%) 7.380,00
2

Ενοικίαση εξοπλισμού scanner
για 5 μήνες ( 60€/μήνα) ( όχι
καινούργιος)

8 2400,00 2952,00
3

Ενοικίαση εξοπλισμού PC για 5
μήνες ( 45€/μήνα) ( όχι
καινούργιος)

3 675,00 830,25
4

Συντήρηση εξοπλισμού scanner
και PCs μια φορά στο πεντάμηνο
και αντιμετώπιση προβλημάτων
των scanners ( αλλαγή
ανταλλακτικών , αντικατάσταση )

1 350 430,50
5

Εξοπλισμός δικτύου και τοπικό
δίκτυο ( προσωρινό)

1 0 0
6 Εκπαίδευση 10 ώρες 0 0

Η Υπηρεσία

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 την απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στην επιχείρηση με την επωνυμία ATS Informatics s.a. με ΑΦΜ 099770450 διότι κατέθεσε την συμφερότερη από οικονομικής απόψεως προσφορά σε σχέση με τις άλλες προσφορές της Soft Software Solution και της Μέντωρ Συστήματα Πληροφορικής με αντίστοιχα ποσά των 12.699.75 (με ΦΠΑ) και 13.886,70 € (με ΦΠΑ). Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την προμήθεια λογισμικού και υλικού (Software & hardware) ποσού €11.592,75 με Φ.Π.Α., για την ψηφιοποίηση του αρχείου Αδειών Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Συγκοινωνιών με απευθείας ανάθεση από την επιχείρηση με την επωνυμία ATS Informatics s.a. με ΑΦΜ 099770450 διότι κατέθεσε την συμφερότερη από οικονομικής απόψεως προσφορά. , Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 508/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
      ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

3

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014