Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4305/2014