Ιατροί που έχουν σύμβαση με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών