Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής και καθαρισμός ημερομηνιών, υποβολής αιτήσεων και διεξαγωγής εξετάσεων, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, Β’ εξαμήνου 2016