logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

CircPro

Το έργο Smart Circular Procurement (Έξυπνες διαδικασίες Κυκλικών Προμηθειών), που αναφέρεται γενικά με το ακρωνύμιο CircPro, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe/ERDF. Το έργο στοχεύει στην προώθηση της μετάβασης των περιφερειών των εταίρων σε εθνικές και περιφερειακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία (CE), αυξάνοντας την εφαρμογή των κυκλικών προμηθειών.

Όταν οι αρχές και τα κριτήρια της CE ενσωματώνονται στην προμήθεια προϊόντων/υπηρεσιών και τα προϊόντα υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία μετά τη χρήση τους (με επισκευή, επαναχρησιμοποίηση, τροποποίηση, διαχωρισμό στοιχείων και υλικών), ονομάζονται κυκλικές προμήθειες.

Πιο συγκεκριμένα το CircPro στοχεύει:

·       στην αύξηση της τεχνογνωσίας των περιφερειών των εταίρων σχετικά με τις Κυκλικές Προμήθειες και τα ανακυκλωμένα υλικά

·       στον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την ανταλλαγή και τη διάδοση των υφιστάμενων εθνικών/περιφερειακών πρωτοβουλιών, και των ορθών πρακτικών, υποστηρίζοντας μέτρα και δίκτυα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εφαρμογή των Κυκλικών Προμηθειών

·       στον εντοπισμό διαδικαστικών και νομικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι αγοραστές και οι προμηθευτές κατά την υλοποίηση των διαδικασιών προμηθειών με κυκλικά στοιχεία

·       και στην ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών.

Επιδιώκοντας την ενσωμάτωση των αρχών και των κριτηρίων CE σε στρατηγικό επίπεδο, ο απώτερος στόχος μετά την λήξη του έργου είναι οι Κυκλικές Προμήθειες να αποτελέσουν την καθιερωμένη πρακτική των δημοσίων προμηθειών.

Κάθε εταίρος προετοιμάζει Σχέδιο Δράσης για την περιφέρειά του με συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων. Τα τελευταία δύο χρόνια του έργου είναι αφιερωμένα στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων.

 Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από 11 εταίρους από 10 περιφέρειες:

 Kouvola Innovation Ltd (Φινλανδία), Ministry of Environment and Spatial Planning, Regional Government of Andalusia (Ισπανία), Piemonte RegionκαιUniversity of Turin (Ιταλία), ΠεριφέρειαΑνατολικήςΜακεδονίας-Θράκης (Ελλάδα), Alentejo Coordination and Regional Development Commission (Πορτογαλία), Bulgarian Association of Recycling (Βουλγαρία),Development Agency IGRA (Κροατία), Lithuanian Innovation Centre (Λιθουανία), Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Εσθονία), Municipality of Elverum (Νορβηγία).

 Περίοδος Υλοποίησης: 1.6.2018-31.5.2023

   Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα www.interregeurope.eu/circpro/

 Smart Circular Procurement project, generally referred to with its acronym CircPro, receives funding from the Interreg Europe Programme /ERDF. The project aims to promote its partner regions’ transition towards circular economy (CE) related national and regional decision-making by increasing the implementation of circular procurement (CP).

When CE principles and criteria are incorporated into the procurement of products/services, and products will be further processed after use (having repairable, reusable, modifiable, separable components and materials), they are called circular procurements.


More specifically, CircPro aims:

·       to increase partner regions’ know-how on circular procurement (CP) and recycled materials

·       to identify, assess, exchange and disseminate existing national/regional initiatives, good practices, supporting measures and networks that could boost the implementation of the circular procurement (CP)

·       to identify procedural and legal barriers experienced by procurers and suppliers when implementing procurements with circular elements

·       and to enhance dialogue between suppliers and procurers.

Aiming to incorporate the CE principles and criteria on the strategic level, the ultimate goal after the project is to get Circular Procurements as an established practice of municipalities and towns’ procurement.

Every partner prepares Action Plan with specific proposals for improving the existing regional policies and programmes. The last two years of the project are dedicated to implementing the Action Plans and evaluating their impact.

Project consortium is made up of 11 partners from 10 regions:

Kouvola Innovation Ltd (Finland), Ministry of Environment and Spatial Planning, Regional Government of Andalusia (Spain), Piemonte Region and University of Turin (Italy), Region of East Macedonia and Thrace(Greece), Alentejo Coordination and Regional Development Commission (Portugal), Bulgarian Association of Recycling (Bulgaria), Development Agency IGRA (Croatia), Lithuanian Innovation Centre (Lithuania), Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Estonia), Municipality of Elverum (Norway).

Implementation period: 1.6.2018-31.5.2023

Visit the website as well www.interregeurope.eu/circpro/

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014