Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας «MARMOR SG Α.Ε. » αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εμβαδού 83.338,79 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Αγ. Παρασκευή»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας– Θράκης με αριθ. πρωτ.: 3068/2238/Φ5729/21-8-2018 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας «MARMOR SG Α.Ε. » αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εμβαδού 83.338,79 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Αγ. Παρασκευή», Τ.Κ. Οχυρού, Δήμου Κ. Νευροκοπίου Π. Ε. Δράμας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας, (Διοικητήριο, Δράμας), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟ ΤΥΠΟΣ της Δράμας με αρθ. πρωτ ΔΔ 5823/29-8-2018.


Κομοτηνή 29 -8 -2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ