Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της «ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΜΟΝ. ΙΚΕ» αναφορικά με την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων 95.808 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Ψιτάκι»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας– Θράκης με αριθ. πρωτ 2908/2232/23-07-2018 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της «ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΜΟΝ. ΙΚΕ» αναφορικά με την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων 95.808 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Ψιτάκι», Δ.Κ. Πρίνου Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου Π.Ε. Καβάλας, (Διοικητήριο, Καβάλα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ της Καβάλας με αριθ. πρωτ. ΔΔ 5719/22-8-2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ