Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας «GMC GRANITE MARBLE CHATZOPOULOS LTD» αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων 11.346,55 τ.μ. (αρχικής 40.048,12τμ.), που βρίσκεται στη θέση «Αντέρεισμα Θεο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας– Θράκης με αριθ. πρωτ.: 2916/2240/Φ6305/24-7-2018 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας «GMC GRANITE MARBLE CHATZOPOULOS LTD» αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων 11.346,55 τ.μ. (αρχικής 40.048,12τμ.), που βρίσκεται στη θέση «Αντέρεισμα Θεοδωρίδη», Τ.Κ. Κάτω Οχυρού, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας, (Διοικητήριο, Δράμας), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας με αρθ. πρωτ ΔΔ 5723/22-8-2018.


Κομοτηνή 22 -8 -2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ