Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 99.973,81 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Μπουρό Ρέμα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας– Θράκης με αριθ. πρωτ.: 2917/1990/Φ6247/24-7-2018 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 99.973,81 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Μπουρό Ρέμα», Τ.Κ. Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας, (Διοικητήριο, Δράμας), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ της Δράμας με αρθ. πρωτ ΔΔ 5718/22-8-2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ