Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά την υφιστάμενη μονάδα «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» της εταιρείας «ΜΗΛΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας– Θράκης με αριθ. πρωτ 2907/24-7-2018 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά την υφιστάμενη μονάδα «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» της εταιρείας «ΜΗΛΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου στο Ν. Ροδόπης, ως προς την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 78, Κομοτηνή), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΧΡΟΝΟΣ της Ροδόπης με αριθ. πρωτ. ΔΔ 5721/22-8-2018.


Κομοτηνή 22-8-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ