Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας «SPARROW ΛΑΤΟΜΙΚΗ Μ. ΕΠΕ» αναφορικά με την 2 η τροποποίση της υπ΄αριθ. 1742/1848/01-04-2016 για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 21.347,73 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Καλλίδρομον»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας– Θράκης με αριθ. πρωτ.: 2918/2220/Φ5477/24-7-2018 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας «SPARROW ΛΑΤΟΜΙΚΗ Μ. ΕΠΕ» αναφορικά με την 2η τροποποίση της υπ΄αριθ. 1742/1848/01-04-2016 για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 21.347,73 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Καλλίδρομον», Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κ. Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας, (Διοικητήριο, Δράμας), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ της Δράμας με αρθ. πρωτ ΔΔ 5535/9-8-2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ