Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της HERMES MARBLES ΙΚΕ & ΣIA Ε.Ε. αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων 7.506,99 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση "Βράχοι"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

    Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας– Θράκης με αριθ. πρωτ.: 2657/2226/Φ6959/8-7-2018 2018 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της HERMESMARBLESΙΚΕ & ΣIAΕ.Ε. αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων 7.506,99 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Βράχοι», Τ.Κ. Πύργων, Δήμου  Προσοτσάνης Π.Ε. Δράμας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας, (Διοικητήριο, Δράμας), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ  της Δράμας με αρθ. πρωτ ΔΔ 4829/11-7-2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ